Miljöpolicy

Eklunds Bildelslager AB är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 standard. Tillsammans med välutbildade medarbetare strävar vi efter att minska miljöpåverkan genom att utföra vårt arbete med miljöriktig teknik. Vi vill säkerställa korrekt miljöbehandling, transport av bilar och varor samt avfall.

Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Vi vill delta i utveckling av ny teknik, nya metoder och nya system som gynnar vårt miljöarbete. Vi ska ha en ledning och personal som präglas av arbete med ständiga förbättringar.

Vår strävan är också att ha goda relationer med myndigheter och övriga intressenter, uppfylla lagar och förordningar samt dokumentera och registrera verksamheten så att företaget har god kontroll på sina varor och tjänster, på detta sätt möter vi framtiden med tillförsikt.

Våra övergripande mål är att:

  • Höja återanvändningen av reservdelar med specificerad kvalitet och öka återvinningsgraden av råvaror.
  • Minska energiförbrukningen.

Kvalitetspolicy

Eklunds Bildelslager AB vill med införandet av certifieringssystemen ISO 14001 och ISO 9001 skapa ett förtroende för företagets kvalitetsansvar.

Tillsammans med välutbildade medarbetare kvalitets bestämmer och demonterar vi reservdelar och råvaror till rätt specificerad kvalitet. Genom att dokumentera och registrera verksamheten har vi god kontroll på våra varor och tjänster.

Vår policy är att alltid ha kunden i centrum samt att sälja varor och tjänster efter de krav och förväntningar kunden har.

Vi vill delta i utveckling av ny teknik, nya metoder och system som arbetas fram för att säkerställa kvaliteten på varor och tjänster. Hos Eklunds Bildelslager AB är alltid ständiga förbättringar i fokus.