Miljövänlig bildemontering i Skövde

När vi demonterar bilar tar vi största möjliga miljöhänsyn enligt gällande lagstiftning. För att ge dig som kund extra trygghet och garanti är vi medlemmar i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Eklunds Bildelslager AB är även certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 standard. Det är mycket att tänka på ur miljösynpunkt vid bildemontering. Alla bilar innehåller ett flertal vätskor och material som är skadliga för vår miljö.

Dessa tas om hand på rätt sätt

  • Bilen dräneras på vätskor som motorolja, växellådsolja, glykol, spolarvätska och bränsle. Dessa vätskor samlas upp i slutna kärl för vidare miljöbehandling.

  • Batteriet tas ur bilen och skickas för upparbetning.

  • Hjulen monteras av och fälg och däck (som innehåller HA-oljor) separeras.

  • Tungmetallerna bly och kvicksilver samt gasen freon hanteras separat och skickas för miljöbehandling.

  • Allt glas tas ur karossen och skickas för återanvändning.

  • Karossen pressas ihop för att kunna transporteras på ett effektivt sätt.

  • Karossen fragmenteras (slås sönder i en kvarn och separeras i olika fraktioner).

  • De olika metallerna levereras till smältverk för återanvändning.