Vi vill utveckla ny teknik, nya metoder och nya system

Basen för verksamheten

Grunden i vår affärsidé är försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Vår strävan är också att ha goda relationer med myndigheter och övriga intressenter, uppfylla lagar och förordningar samt dokumentera och registrera verksamheten, så att företaget har bästa möjliga kvalitet på sina varor och tjänster. Vi vill delta i utvecklingen av ny teknik, nya metoder och nya system för att ständigt kunna göra förbättringar i vårt miljö- och kvalitetsarbete inom bildemontering och återvinning.

Från bilskrot till miljövänlig bilåtervinning

Eklunds Bildelslager AB har erfarenhet av utveckling för effektiv bildemontering sedan bolagets start 1948. Vi har gjort en fantastisk resa från bilskrot till en modern anläggning för bildelsåtervinning.

Du hittar oss i Skövde kommun som ligger centralt i Västra Götalands län. Vi skickar dagligen bildelar med egen budbil, bussgods, postens företagspaket och extern budbil. 

Vår målsättning att Du skall få din bildel hemskickad med säker och snabb leverans. Vi sätter alltid dig i centrum. Vårt motto är att kunna erbjuda dig en bra reservdel till ett bra pris.

Bilåtervinning med kvalitet och miljö i fokus

Idag tar Eklunds Bildelslager emot alla slags bilar för miljövänlig återvinning och är miljö- och kvalitetscertifierade enligt certifieringssystemet ISO 14001 och ISO 9001. Vi arbetar efter en årstakt bestående av 4000 bilar per år, men vi nöjer oss inte med det! Vi jobbar ständigt med förbättringar i vårt miljö- och kvalitetsarbete inom demontering och bilåtervinning för att Du skall kunna hitta pålitliga reservdelar till bra priser.

Partners för ökad hållbarhet

Försäkringsbolag är viktiga partners för Eklunds hållbarhetsarbete och för att säkerställa att förverkade fordon, eller snarare dess fullt fungerande bildelar, kan demonteras och återanvändas i andra fordon. Eklunds samarbetar med följande bolag:

  • Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
  • Länsförsäkringar Jönköping
  • Länsförsäkringar Skaraborg
  • Folksam
  • Dina Försäkringar
  • Trygg Hansa
  • ICA Försäkring

Projekt för utveckling och innovation

Project Realize

Detta projekt på Chalmers i Göteborg behandlar bland annat återvinning av fordon, allt från teknikutveckling och testning till långsiktiga innovationsstrategier som tar hänsyn till utvecklingen av fordonsbeståndet och den svenska industrins specifika egenskaper.

Projekt Mistra Explore

Fokus för detta Chalmers-projekt är fordonsåtervinning. Och för att den ska kunna utvecklas till en mer cirkulär ekonomi måste fler och nya material sorteras ut och tas om hand.

Projekt CIRCUS

Vilka bildelar av plast kan återanvändas eller materialåtervinnas till nya bildelar på ett säkert och resurseffektivt sätt? Detta är viktiga frågor för fordonsindustrin och som adresseras i projektet CIRCUS. I projektet utvärderas bildelar av plasts demonterbarhet, återanvändnings- respektive återvinningspotential. Kvaliteten på plasten analyseras. Design för cirkulär materialanvändning ingår också i projektet samt kostnads- och intäktsberäkningar för cirkulära affärsmodeller och miljösystemanalyser. Projektet har stor potential att bidra till avfallsminimering, spara materialresurser, minska behovet av fossil råvara och minska utsläppen av växthusgaser från förbränning av plast i fordon.

Att arbeta hos Eklunds Bildelslager

Eklunds Bildelslager är ett traditionsrikt och väl etablerat företag som startades 1948 och sysselsätter cirka 35 personer. Personalens arbetsuppgifterna består av sanering, demontering, försäljning och paketering. Allt för att kunderna skall få de delar som förväntas av oss. Gemensamt för alla anställda är engagemanget för företagets principer vad gäller miljö, kvalitet och hållbarhet.

Hos oss får du en arbetsgivare som investerar i just din kompetens och värderar ditt perspektiv. Vi är för olikheter och mångsidighet och är alltid öppna för nya idéer. Detta söker vi alltid hos dig som känner att du delar vår ambition, oavsett bakgrund. Vår gemensamma syn på miljö, kvalitet och hållbarhet är det som förenar personalen på Eklunds samtidigt som vi värdesätter såväl gruppens som individens kunskaper. Har du motivationen, tar personligt ansvar och vill vara en del av ett företag i konstant expandering kan ett arbete hos Eklunds Bildelslager vara något för dig.

Medlem i MärkesDemo för affärsmässig fordonsdemontering

Eklunds är medlem i MärkesDemo. Det är ett nätverk med målet att demontera och tillhandahålla begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet för varje del.

"Eklunds främsta styrka är att de har en stor verksamhet med ett bra kontaktnät. Det är ytterst sällan de inte kan ordna med det som vi efterfrågar."

Berggrens Bilservice AB

“Eklunds bildelslager är kundvänliga, proffsiga och vidhåller hög kvalitet.”

Atteviks Personvagnar

“I all kontakt med dem märks det hur professionella och seriösa de är. De gör alltid sitt yttersta för att hitta rätt delar.”

Falköpings Bilrikt

“De har alltid väldigt hög service samtidigt som de är mångsidiga och har smidig hantering.”

VBR Service

“När jag hör namnet ”Eklunds Bildelslager” så är det första jag tänker: bra service. De kan inte bli bättre än så.”

Karossteknik Jönköping

“I den världen som vi verkar inom erbjuder Eklunds det mesta och lite till. Även om vissa typer av reservdelar inte är deras primära fokus försöker de alltid lösa det åt oss ändå. Så bra är de!”

Vestbjergs Autolack AB

Vilken bildel behöver du?
Så arbetar vi för hållbarhet
Vi skrotar din bil med fokus på hållbarhet
Hur kan vi hjälpa dig?