Allmänna köpvillkor

För att en retur skall accepteras måste varan vara oanvänd och omonterad av köparen. Varan ska returneras i originalförpackning. I övriga fall se allmänna garantivillkor.

Ångrar köparen ett köp eller om varan beställdes av misstag, har köparen retur och bytesrätt inom 14 dagar från fakturadagen. 10% av varans värde tas ut i returavgift.

Önskar köparen returnera varan efter 14 dagar, kan detta bara ske efter avtal med oss, en hanteringsavgift på minst 10 % av varans kostnad kan tillämpas vid krediteringen.

Returer av varor äldre än 1 månad från fakturadatum accepteras ej.

Har köparen beställt fel krediteras inte frakten vid retur.

Hembeställda varor & elkomponenter lämnas ingen returrätt på.

Returpaket får inte skickas till Eklunds mot postförskott eller efterkrav. Returfrakten betalas av avsändaren.

Vid returpaket från köparen till Eklunds på grund av leveransfel, begär retursedel från Eklunds.


Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du har utnyttjat din returrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. 


Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, det vill säga felaktig information gällande till exempel priser.


Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.


När du utnyttjat din ångerrätt

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.


Byte

Som kund har du rätt att byta köpt vara inom 14 dagar efter att du mottagit varan. Byte av vara kan ske via retur med Posten eller i vår butik mot uppvisande av den följesedel/kvitto som medföljer varan vid leverans. Varan ska återlämnas i oskadat skick samt vara oanvänd/icke monterad.

Har köparen beställt fel krediteras inte frakten vid retur.


Ej uthämtade paket

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut inom Postnords liggetid förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 200 kronor.


Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till Force Majeure. Detta innebär att Eklunds Bildelslager befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Garanti och villkor för Märkesdemogruppen
2014-09-01


Garantier Verkstäder

 • A-garanti
  Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
  Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
  I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk
  för reklamationer (se särskilda villkor i Garantibehandlingsdokumentet)
 • B-garanti
  Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
  Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
  I-och urmontering ersätts ej.
 • C-garanti
  Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
  Returrätt inom 30 dagar då delen krediteras
  I-och urmontering ersätts ej.
  Returrätt inom 30 dagar
  På C- garanti betalar kunden fraktkostnader

Garantier privatpersoner

Samma som företag men ingen i- och ur montering ersätts.
Konsumentköplagen gäller alltid privatperson.


Garantivillkor:

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.

Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under
garantitiden vid uppvisande av köpehandling.

Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen
beror på:

 • att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation, bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
 • att bilen byggts om eller ändrats, t ex trimning.
 • att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
 • att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 • att bilen vanvårdats.
 • att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt.
 • att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet har monterats.
 • att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
 • skador som uppkommit till följd av icke utförd eller felaktigt utförd service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat den.

Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.

Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten.

Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C. Tydligare förklaring finns på säljföretagets hemsida och www.markesdemo.se.

Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljaren kräver detta.

Garantin följer köparen. Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.


Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar.

Garantin gäller under förutsättning att:

Motor
Vid montering motor:
Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov.

Att notera
Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.
Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.

Växellåda / Automatlåda
Vid montering av växellåda:
Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar tex vid drivaxlar.
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning.
Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

Att notera:
Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.
Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt). Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:

 • de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.
 • normal förslitning.
 • fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.