Allmänna köpvillkor och Garantier

Gäller för både företag och privatpersoner

När du köper bildelar och anlitar oss kan du vara trygg i att vi arbetar med vedertagna köpvillkor och garantier. Läs igenom vad som gäller när du samarbetar med och köper delar från oss.
Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt.

Villkor

För att en retur skall accepteras måste varan vara oanvänd och omonterad av köparen. Varan ska returneras i originalförpackning. I övriga fall se allmänna garantivillkor.

Ångrar köparen ett köp eller om varan beställdes av misstag, har köparen retur och bytesrätt inom 14 dagar från fakturadagen. 10% av varans värde tas ut i returavgift.

Önskar köparen returnera varan efter 14 dagar, kan detta bara ske efter avtal med oss, en hanteringsavgift på minst 10 % av varans kostnad kan tillämpas vid krediteringen.

Returer av varor äldre än 1 månad från fakturadatum accepteras ej.

Har köparen beställt fel krediteras inte frakten vid retur.

Hembeställda varor & elkomponenter lämnas ingen returrätt på.

Returpaket får inte skickas till Eklunds mot postförskott eller efterkrav. Returfrakten betalas av avsändaren.

Vid returpaket från köparen till Eklunds på grund av leveransfel, begär retursedel från Eklunds.

Vi ska, om du har utnyttjat din returrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, det vill säga felaktig information gällande till exempel priser.

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Som kund har du rätt att byta köpt vara inom 14 dagar efter att du mottagit varan. Byte av vara kan ske via retur med Posten eller i vår butik mot uppvisande av den följesedel/kvitto som medföljer varan vid leverans. Varan ska återlämnas i oskadat skick samt vara oanvänd/icke monterad.

Har köparen beställt fel krediteras inte frakten vid retur.

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut inom Postnords liggetid förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 200 kronor.

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till Force Majeure. Detta innebär att Eklunds Bildelslager befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Garanti och villkor för Märkesdemogruppen

Du hittar fullständiga köpvillkor på markesdemo.se!
 
Garantiklass 1
Garantitid 12 månader förutsatt att delen är monterad enligt tillverkarens anvisningar. Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt bekostas av säljande företag.
 
Garantitid för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.
 
Bilverkstad och Auktoriserad Skadeverkstad får ersättning för montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial enligt tillverkarens garantidebitering. Den anslagna arbetstiden ersätts för närvarande med 850kr/timme exklusive mervärdeskatt. Vid försäkringsärende ersätts försäkringsbolagets debitering.
 
Garantiklass 2

Garantitid 12 månader förutsatt att delen är monterad enligt tillverkarens rekommendationer. Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras. Frakt bekostas av säljande företag.

Garantitiden för yrkesfordon är 12 månader och maximalt 1,000 mil.

Montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial ersätts inte.

Garantiklass 3
Funktionsgaranti, kunden informeras om den status som varan har. Returrätt inom 30 dagar, varan krediteras och kunden betalar fraktkostnader.

Slitagedelar som ingår i eller på varan är undantagna (tex. rem, spännrulle, vattenpump, tändstift, bromsbelägg, spridare mm.).

Montering och demonteringskostnader ersätts ej.

Rutin för garantiärenden
Garantin följer köparen och anmälan skall ske inom skälig tid, normalt 14 dagar. Anmälan skall göras till säljande företag som behandlar din garantianmälan och meddelar åtgärd. Åtgärden kan påbörjas efter att skriftligt medgivande lämnats av företaget. Garantiarbeten påbörjade utan medgivande ersätts ej. Säljande företag har rätt att erbjuda, men är inte skyldig att skaffa, en likvärdig ersättningsdel. Om likvärdig del inte finns krediteras köpet. För garantiklass 1 ersätts även montering och demonteringskostnader samt förbrukningsmaterial.

Allmänna villkor näringsidkare

Du hittar fullständiga köpvillkor på markesdemo.se!

Som köpare av våra varor har du rättigheter enligt Konsumentköplagen 1992:932 samt Distanshandelslagen 2005:59.

Köpvillkor gäller varan du har köpt, inte kostnader för demontering och montering. Inom tiden från att du köpt varan upp till 6 månader byts varan ut utan att du behöver bevisa att den inte fungerade vid köptillfället.

Inom tiden mellan 6 månader och 3 år måste du bevisa att varan var behäftad med felet när varan köptes in för att få den utbytt. Vi ställer krav på att varan monterats enligt tillverkarens anvisningar. Behövs programmering för funktion på varan kräver vi montering av en verkstad med korrekt utrustning.

Köpvillkor gäller enbart för den vara som köpts och gäller alltså inte för eventuella andra delar som har följt med utan kostnad. Kvitto ska kunna uppvisas på inköp av behövliga service/slitagedetaljer till monteringen såsom filter, oljor, remmar, spännare, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg etcetera.

Kvitto från verkstad på montering av en detalj som kräver programmering ska kunna uppvisas, exempelvis för automatiska växellådor

Ångrat köp innebär att du som köpare står för returfrakt av det som köpts, då vi återfått varan återbetalas varan inom 14 dagar.

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot varan

Allmänna villkor konsument 

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.

Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under
garantitiden vid uppvisande av köpehandling.

Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen
beror på:

 • att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation, bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
 • att bilen byggts om eller ändrats, t ex trimning.
 • att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
 • att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 • att bilen vanvårdats.
 • att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt.
 • att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet har monterats.
 • att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
 • skador som uppkommit till följd av icke utförd eller felaktigt utförd service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat den.

Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.

Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten.

Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C. Tydligare förklaring finns på säljföretagets hemsida och www.markesdemo.se.

Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljaren kräver detta.

Garantin följer köparen. Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

Garantin gäller under förutsättning att:

Motor
Vid montering motor:
Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov.

Att notera
Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.
Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.

Växellåda / Automatlåda
Vid montering av växellåda:
Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar tex vid drivaxlar.
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning.
Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

Att notera:
Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.
Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt). Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:

 • de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.
 • normal förslitning.
 • fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.

Däckverkstad

På vår däckverkstad får du den hjälp du behöver, när du behöver den. Oavsett om det handlar om att köpa nytt, begagnat, hjulskifte eller balansering. Självklart erbjuder vi även förvaring på däckhotell.

Vilken bildel behöver du?
Så arbetar vi för hållbarhet
Vi skrotar din bil med fokus på hållbarhet
Hur kan vi hjälpa dig?