115 fordon till Räddningstjänsten

Under många år har vi haft förtroendet att leverera fordon som används till övningar med Räddningstjänsten. Tack vare den stora mängd fordon som vi på Eklunds hanterar kan vi snabbt bistå med så pass stora volymer som 30 stycken åt gången.

2023 levererade vi totalt 115 stycken fordon till Räddningstjänstens viktiga övningsarbete, som pågår året runt oavsett väderförhållande för att förbereda personalen för alla tänkbara scenarion.

När Eklunds fick äran att observera under en övning tränade teamet på plats på flera olika typer av scenario för olyckor och tillbud. I ett av dem var uppdraget att rädda förare och passagerare ur en bil som blivit påkörd bakifrån. Det gav insikt i svårigheter med räddningsaktioner men också vilken skicklighet och yrkeskunskap räddningspersonal besitter.