Åtta steg för att skrota din bil

Eklunds bilskrot är en garant för hållbar skrotning. När du skrotar din bil hos oss kan du vara säker på att vi tar hand om vätskor och material som är skadliga för miljön likväl som att bildelar återvinns på bästa möjliga miljövänliga sätt för att dessutom kunna återanvändas. Det är långsiktigt hållbart.

Vi har kunder från hela Västergötland och kan mot en bärgningskostnad hämta din bil i Jönköping, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla likväl som i Skövde.

För att skrota din bil hos behöver du överlämna fordonet tillsammans med senast utfärdade registreringsbevis samt visa legitimation. När bilen är skrotad säkerställer vi att den tas bort ur Transportstyrelsens bilregister.

  • Bilen dräneras på vätskor som motorolja, växellådsolja, glykol, spolarvätska och bränsle. Vätskorna samlas upp i slutna kärl för vidare miljöbehandling.
  • Batteriet tas ur bilen och skickas för upparbetning.
  • Hjulen monteras av, fälg och däck (som innehåller HA-oljor) separeras.
  • Tungmetallerna bly och kvicksilver samt freon hanteras separat och skickas för miljöbehandling.
  • Allt glas tas ur karossen och skickas för återanvändning.
  • Karossen pressas ihop för att kunna transporteras på ett effektivt sätt.
  • Karossen fragmenteras (slås sönder i en kvarn och separeras i olika fraktioner).
  • De olika metallerna levereras till smältverk för återanvändning.