Återbruk, återvinning och samverkan med samhället

Tillsammans med välutbildade medarbetare strävar vi efter att minska miljöpåverkan genom att utföra vårt arbete med miljöriktig teknik. Vi jobbar kontinuerligt för att säkerställa korrekt miljöbehandling, transport av bilar och varor samt avfall.

Vårt miljöarbete är fokuserat i två parallella spår:

  • Återbruk av delar som har god kvalitet, fungerar och är säljbara
  • Sortering och återvinning av delar som inte kan återanvändas.

Våra metoder och processer för att kunna arbeta med storskalig demontering har sedan 2016 utvecklats med hjälp av specialanpassade maskiner. En av dem, Återvinnaren, är en grävmaskin som har anpassats för att kunna demontera bildelar på ett effektivt sätt samtidigt som den också gör det möjligt att sortera ut fraktioner som exempelvis koppar och aluminium.

När vi 2015 hade manuell återvinning av aluminium och koppar tog vi tillvara 58,7 ton aluminium respektive 0,3 ton koppar/kabel. Motsvarande mängd med hjälp av Återvinnaren är en årstakt på 259 ton aluminium respektive 43,4 ton koppar/kabel.

I vår maskinpark har vi även en press för att pressa ihop bilar innan de ska transporteras. Med hjälp av den har vi reducerat transporterna från oss med hela 30 procent, och därmed även utsläpp av Co2.

Samverkan med samhället

Eklunds samverkar med såväl kommuner som Polis, Räddningstjänst och Försvarsmakten. Samverkan handlar bland annat om att vi ställer fordon till förfogande för olika former av utbildning och träningsverksamhet, exempelvis teknisk undersökning av fordon, sök med hundar, klippning av fordon för att simulera räddning vid olyckor samt för utbildning på gymnasie- program på Bäckadalsgymnasiet och Skövde gymnasium.