Hur kommer det bli i framtiden?

Att hela tiden vilja lära sig och sträva efter ny kunskap är något som vi främjar och står för på Eklunds. SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, arrangerade sin årsstämma i Stockholm, där flera intressanta ämnen och tankar diskuterades. Här har vi sammanställt en del av all kunskap som vi tog med oss hem till Skövde.

Bildelningstjänster till Skövde?

Två av de stora händelserna på stämman var när Mazdak Haghanipour från Mobility Sweden och Tommy Letzén från MRF, Motorbranchens riksförbund, pratade om hur vi kan komma att använda våra bilar i framtiden. Svenska bilägare kör oftast till och från jobbet med dem, resterande tiden står bilarna parkerade. Antingen i hemmet, eller i anslutning till arbetsplatsen.  Ska vi se bilen som ett privat transportmedel, eller som en del i ett större mobilitetsnätverk? Bildelningstjänster blir vanligare, där tjänsten Hyre är den som är störst i Norden. Kanske blir det en del av våra invanda transportmönster i framtiden. Vi parkerar bilen vid jobbet, och tjänar samtidigt in en slant när den används av andra under dagen.

När bilmarknaden är i förändring är det också mycket som händer på sättet som hållbarhet präglar den. Inte bara när det kommer till produktionen av bilarna, utan även återvinningen av dem. Med allt fler elbilar i rörelse så skedde det många intressanta diskussioner bland oss som arbetar med demonteringen av dem. I februari i år gick en ny batteriförordning i bruk, som gäller den som släpper ut eller använder batterier i EU. Tillämpningen av detta blev en av diskussionspunkterna.

Förbättringspotential bland kommunerna

Som alltid på träffar och konferenser är mötet mellan branschkollegor alltid något som ger väldigt mycket tillbaka. Det visar sig ofta att vi har gemensamma tankar på vad som skulle kunna förbättras. Tillsynen av oss som återvinner delar från fordon görs av kommunerna. Men då vi har 290 kommuner i Sverige, kan bedömningarna och tillsynen skiljas åt en hel del. En jämnare tillsyn kommer att höja standarden och skapa en högre grundnivå. Det är en viktig branschfråga som vi ofta kommer tillbaka till.