Jämlikhet framför allt – för en arbetsplats fri från diskriminering.

Redan 2013 började vi arbeta tillsammans med EDCS. Bilbranschen är i mångt och mycket mansdominerad och drivs generellt av en hårdare jargong. Det ville vi på Eklunds Bildelslager arbeta bort.

EDCS, som arbetar för ett mer jämlikt Västra Götaland, ställde för drygt två år sedan frågan till oss om vi ville delta i projektet DOSA. Ett koncept som strävar efter att hjälpa företag och andra organisationer att integrera arbete enligt arbetsmiljölagen med arbete enligt diskrimineringslagen. DOSAs kursinnehåll passade väl med vår vision om vart vi vill att Eklunds ska stå när det kommer till jämlikhet, så vi tackade ja.

”Det ska vara lika naturligt att jobba med den psykosociala arbetsmiljön som att vi går skyddsronder och säkerställer att våra maskiner och vår säkerhetsutrustning fungerar”, säger Linnéa Eklund Lorentzon, som varit drivande i projektet från vår sida.

I en grupp som tillsammans med oss bestod aDv representanter från Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus, Skara kommun och IF Metall har vi arbetat fram en metod som möjliggör att vi kan arbeta löpande med frågor som rör jämlikhet och diskriminering på vår arbetsplats.

”Det var toppen att vara i en grupp där vi kom från så olika bakgrunder. Vi kunde ta inspiration från varandra och på så vis komma fram till det bästa sättet att arbeta framgångsrikt med sådana här frågor på”, fortsätter Linnea.

I september i år bjöd vi dessutom, tillsammans med EDCS, in till en utbildningsdag hos oss på Eklunds. 20 personer från olika företag runt om i Västra Götaland deltog för att höra om hur vi tillsammans arbetat med det här projektet. Linnea Eklund Lorentzon delade också de främsta lärdomarna.

”Jag lyfte fram vikten av att nätverka kring sådana här frågor och att våga ta hjälp, för det är svåra områden. Men genom att involvera medarbetarna och hela tiden arbeta med det som en naturlig del av verksamheten har gjort att vår arbetsplats utvecklats jättemycket.”

I filmklippet berättar vi mer: