”Mångsidiga, lättillgängliga och alltid smidig hantering”

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet, både genom att själva se till vad som kan bli bättre – men också genom att fråga dem som hela tiden har med oss att göra. Under året har vi därför djupintervjuat några av våra kunder för att få svar på vad de tycker om oss som företag, vad som är bra och vad som kan bli bättre.

En bildemontering som erbjuder alla tänkbara delar, så uttrycker Tommy Svensson på Vbr service sin uppfattning om vår verksamhet. Jämsides med en bildemontering i Jönköping är vi det företag som de i huvudsak använder sig av, trots att han känner till ett trettiotal andra verksamheter med liknande tjänster på marknaden. Därför gör det oss extra glada att Vbr Service väljer att anlita oss på Eklunds.

Vi ställde specifikt fem frågor till de som deltog i undersökningen. Såhär svarade Tommy Svensson:

Om du skulle sammanfatta Eklunds Bildelslager med tre ord, vilka skulle du använda då?
”Ni är mångsidiga, lättillgängliga och levererar alltid smidig hantering.”

Hur upplever du servicenivån och bemötandet från oss?
”Ni har alltid väldigt hög service. Jag arbetar med över hundra olika bilmärken och näst intill oavsett vilken typ av del jag söker är ni snabba på att svara och tillmötesgå det behov som finns.”

Vad anser du att vi är bäst på?
”Jag är ansvarig för skadeverkstaden och det är i det ärendet som jag anlitar Eklunds, därför anser jag att ni självklart är bäst på att tillgodose de behov som uppstår i det arbetet. Att skicka mig de delar som jag behöver.”

Vad anser du att vi kan förbättra?
”Att underlätta söket ytterligare. De flesta delar finns men ibland måste jag vända mig till Google och övriga Sverige.”

Har du ytterligare kommentar om vår verksamhet?
”Nej, jag är fullständigt nöjd med mina senaste kontakter med Eklunds Bildelslager”.