+2500 kvadratmeter Eklunds

37 000 kvadratmeter. Så stort är hela vårt verksamhetsområde. Vi har funnits på adressen Larsgården längs med väg 49 sedan 1969. 1994 blev marken vår, även på pappret. Sedan dess har vi konstant utvecklat och byggt ut Eklunds Bildelslager.

Under våren kommer därför ytterligare 2500 kvadratmeter att asfalteras och ytbeläggas. Ytan kommer inte att rymma några byggnader utan endast materialhantering. I dagsläget upplever vi att det körs onödigt mycket inne på vårt område och utbyggnaden kommer möjliggöra att fler processer i demonteringen ligger närmre varandra. Ett sätt att både bli mer effektiva och mer hållbara i alla våra led.