Boosta begagnade elbilsbatterier

El- och hybridbilar är framtiden. Därför måste branschen hitta nya sätt att ta tillvara på både energin och begagnade batterier. Tillsammans med tre andra bildemonteringar i Sverige har Eklunds Bildelslager därför ingått ett spännande samarbete och bildat bolaget ConBat. De olika projekten i bolaget sponsras av Energimyndigheten, som bidragit med 1,8 miljoner kronor. Dessutom ingår bolaget i forskningsprojekt tillsammans med RISE, som forskar på på begagnade el- & hybridbilsbatteriers state of health, det vill säga åldringsprocessen i second use-applikation.

Vi upplevde att det saknades smarta sätt att möjliggöra cirkulär användning av bilbatterier från uttjänta fordon. Batterierna innehåller olika material som måste tas om hand och återanvändas på korrekt sätt. CIRC-BAT, ett projekt som ConBat är en del av, ska därför etablera ny kunskap på ämnet likväl som bidra till ökad användning av begagnade batterier. Genom att skapa stora energilager får batteripacken både ett andra och tredje liv, vilket ska kunna bidra med energi till olika saker i samhället. Snabbladdning till just el- och hybridbilar är ett exempel.