Vi mäter nyttan med begagnade delar i MärkesDemos miljöprojekt!

Är det alltid bättre att återbruka än att använda nytt? Det krävs ju resurser för isärplockning och rengöring. Hur påverkar det egentligen klimatet?

Som ledande företag i branschen har vi på Eklunds haft besök av experter från IVL, Svenska miljöinstitutet med MärkesDemos Pål Jarness i spetsen. De åkte ut till vår anläggning för att göra en LCA, livscykelanalys, på begagnade reservdelar som används vid skadereparationer.

– Vi tittade både på vad själva delen innehöll men också vilka miljökonsekvenser det blir av att demontera bilen för att bedöma om det är mer miljörätt att slänga delen än att spara den. Vissa delar måste ju skruvas isär och göras rent med kemikalier. Hur mycket olja, energi och resurser krävs det för att få delen återbrukbar och är det lönt? berättar Pål Jarness, MärkesDemo.

IVL använder vedertagna modeller för att räkna ut exakt hur mycket påverkan och Co2-utsläpp, inklusive frakt, våra processer har på miljön. De testade endast vissa av våra modeller, men tanken är att vi ska kunna använda samma metod framöver för att fortsättningsvis utvärdera vår påverkan på miljön.

I den rapport som togs fram i och med besöket kom IVL fram till att vi sparar Co2 för olika materialtyper enligt nedan, jämfört med nya reservdelar:

  • Stål: 5kg CO2e per kg stål
  • Aluminium: 20kg CO2e per kg aluminium (15-35 beroende på var materialet kommer ifrån)
  • Plast: 5kg CO2e per kg plast
  • Backspegel: 5kg CO2e per kg backspegel av enklare modell (utan kamera)
  • Strålkastare: 5kg CO2e per kg strålkastare av standardmodell (utan kurvljus och automatisk avbländning)