Eklunds firade 75 med öppet hus och besöksrekord

För tredje gången slog Eklunds Bildelslager upp portarna för allmänheten att komma på besök in i verkstad och verksamhet. Ett initiativ som visade sig mycket uppskattat – och lockade över 500 personer.

”När folk hör namnet Eklunds Bildelslager tänker de ibland på en gammal bilskrot. Det vill vi ändra på”. Så säger Linnea Eklund Lorentzon, vice vd på Eklunds Bildelslager, om motivet bakom varför hon tillsammans med personalstyrkan väljer att köra Öppet hus i verksamheten. Hon hänvisar till en förlegad bild om branschen som fortfarande är representerad i populärkulturen, medan det dagliga arbetet på bildemonteringen ser helt annorlunda ut. Inte minst idag, 75 år efter att den grundades.

”Vi arbetar som en modern bilverkstad, men vi plockar isär och inte ihop. Samtidigt är kärnan hos oss att vi är ett hållbart företag som arbetar stenhårt med cirkularitet. Jag hoppas att vi genom att skapa kännedom kring det gör oss till en spelare som verkar för framtiden i branschen och en attraktiv arbetsplats.”

Lördagen den 23 september var det dags. Den marknadsföring som gått ut i sociala medier lockade över 500 personer, där allmänheten var representerad majoritet. Helt i linje med Eklunds vision, eftersom det är den grupp som inte kommer i kontakt med verksamheten till vardags.

På plats visades Simon & Marianne Eklunds, grundare av Eklunds 1948, samling av veteranfordon, Räddningstjänsten och Ambulansen visade hur de agerar vid trafikolyckor genom att demonstrera hur de klipper upp bilar och SMT Custom Works visade upp en sexhjuling som de byggt.

Samtidigt fanns Länsförsäkringar Skaraborg där med en eventvagn med tävling och fiskdamm för barnen och NTF Skaraborg kom med en vältbil som simulerade en krock. ”Den var väldigt populär. Syftet var att visa vilken nytta det gör med bilbältet, så man fick sätta sig i simulatorn och så simulerade de en volt. Den var det kö till stora delar av dagen”, berättar Linnea.

Slutligen fanns Loven Racing och JS motorsport på plats under Öppet hus med några tävlingsekipage sponsrade med delar från Eklunds Bildelslager. Bredvid allt detta redovisade Eklunds själva sin återvinning och hur mycket koldioxid de sparat genom att arbeta hållbart. ”I snitt återbrukar vi 95 procent av varje fordon. 2022 tog vi emot 3119 fordon, gav nytt liv till 45 728 reservdelar och sparade över 8000 ton koldioxid”, säger Linnea och tillägger: ”Det blev en riktigt bra dag och det är roligt att så många är intresserade av vad vi håller på med.”